Pellet

Pellet jasny sosnowy spełniający parametry:

Pellet drzewny Ǿ 6mm długość do 40mm
Skład pelletu sosna 100%

 

Badana cecha Jednostka Wynik badania
Zawartość wilgoci całkowitej % 6,7 (max.10)
Zawartość popiołu % 0,7 max
Zawartość siarki % <0,01
Ciepło spalania
Wartość opałowa
kJ/kg 19 642
18 399

Pellet przemysłowy o parametrach :

PARAMETRY jednostka wartość
średnica mm 6-8-10
długość mm 10-38
wartość opałowa MJ/kg 17,5
gęstość nasypowa kg/m3 630-750
wilgotność % 6-12
zawartość popiołu % < 1,5
zawartość siarki % < 0.06
zawartość chloru % < 0.04

peleti2